Vår finansiella samarbetspartner:

 

 

 logga_bild_wasakredit

 

 

De flesta av våra kunder väljer att hyra sin utrustning över 36 månader med möjlighet till utbyte/uppgradering under avtalsperioden.

Vad är hyra?

Ett hyresavtal upprättas genom att uthyraren köper utrustningen av
leverantören och sedan hyr ut utrustningen till hyrestagaren. Att hyra
är fördelaktigt när man är intresserad av nyttjandet men inte ägandet
av en utrustning. Med ett hyresavtal får hyrestagaren möjlighet till
byte av utrustningen alternativt komplettering under pågående
hyrestid. Ju längre avtalet löpt, desto större utrymme för uppgradering.

Varför hyra?
Hyra är ett hjälpmedel att fördela kostnaderna över tiden och samtidigt
skapa en förmånlig bas för nya framtida investeringar. Genom att hyra
binder inte företaget sitt kapital, använder inte sina bankmässiga
säkerheter och låser därmed inte upp sitt kreditutrymme.
Hyran är skattemässigt avdragsgill, dvs den dras som en kostnad.
Hyran är normalt lika stor under hela avtalstiden, den är därmed lätt
att budgetera och kan anpassas till intäkterna. Hyran påverkar endast
resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i
balansräkningen. Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir också
enkel då hyrestagaren i förväg känner till hyran för hela avtalstiden
samt att finansieringen tryggas under hela hyresperioden.